«Design with nature» Ian L Mcharg
er kanskje mer aktuell i dag enn for 25 år siden.

 

 

Vi designer med ydmykhet for naturen. Vi har en økologisk profil i alle prosjekt. Landskapsarkitekter tenker helhet når de prosjekterer. Alt står i en sammenheng, mennesker, dyr og planter.

Vi etterstreber å bruke kortreiste materialer enten ved å gjenbruke eller ved å bruke norske materialer. Vi har en praktisk tilnærming til prosjekter og dette sammen med gode materialer gjør prosjekter som står seg over tid og reduserer vedlikeholdsbudsjettet.

Vi har også en profil på å bruke norske planter og øver oss på å bruke de ville norske staudene, de som ikke er på svartelisten.

Villevekster