Hagedesign

Se på hagedesign som et symfoniorkester, landskapsarkitekten er dirigenten, men du kunden skriver notene. Landskapsarkitekten får alt til å harmonere. Dirigenten gir deg helheten av stykket med alle variasjonene underveis. Det vi ønsker er å gi deg et stykke som er i samklang med slik du ønsker.

En hage er veldig viktig for oss nordboere, når endelig lyset titter frem igjen vil vi ut i hagen eller på balkongen. Her samles man til sosialt samvær, eller til å ha en stille stund og kanskje lek og moro.

 

 

Det er viktig for oss at vi forstår kundenes ønsker og bruk av hagen. Vi går grundig til verks og i dybden for å prøve å forstå hva kunden tenker. Det er faktisk helt avgjørende for resultatet.  Deretter bruker vi vår ekspertise på å tenke helhetlig og komme med nye innspill. Vi gjør en registrering av tomten og deretter en analyse før vi kommer med ett forslag til løsning.

Det vil være mange alternative måter å løse ditt problem og ønsker. Ingen oppdrag er for store eller for små.

Hagedesign

Se på hagedesign som et symfoniorkester, landskapsarkitekten er dirigenten, men du kunden skriver notene. Landskapsarkitekten får alt til å harmonere. Dirigenten gir deg helheten av stykket med alle variasjonene underveis. Det vi ønsker er å gi deg et stykke som er i samklang med slik du ønsker.

En hage er veldig viktig for oss nordboere, når endelig lyset titter frem igjen vil vi ut i hagen eller på balkongen. Her samles man til sosialt samvær, eller til å ha en stille stund og kanskje lek og moro.