Oppdragstyper

Hagedesign

Se på hagedesign som et symfoniorkester, landskapsarkitekten er dirigenten, men du kunden skriver notene. Landskapsarkitekten får alt til å harmonere. Dirigenten gir deg helheten av stykket med alle variasjonene underveis. Det vi ønsker er å gi deg et stykke som er i samklang med slik du ønsker.

En hage er veldig viktig for oss nordboere, når endelig lyset titter frem igjen vil vi ut i hagen eller på balkongen. Her samles man til sosialt samvær, eller til å ha en stille stund og kanskje lek og moro.

Det er viktig for oss at vi forstår kundenes ønsker og bruk av hagen. Vi går grundig til verks og i dybden for å prøve å forstå hva kunden tenker. Det er faktisk helt avgjørende for resultatet.  Deretter bruker vi vår ekspertise på å tenke helhetlig og komme med nye innspill. Vi gjør en registrering av tomten og deretter en analyse før vi kommer med ett forslag til løsning.

Det vil være mange alternative måter å løse ditt problem og ønsker. Ingen oppdrag er for store eller for små.

1 Full pakke:

Design av hele hagen, planteliste, detaljtegninger, og anbudsbeskrivelse til bruk for å få inn flere tilbud, gjennomgang av disse med anbefaling til valg av entreprenør, oppfølging i byggetiden og en skjøtselsplan.

2 Så vil det være så mange avarter av denne at det blir vanskelig å sette opp alle, men det kan være:

Hjelp til en vanskelig skråning

Inngangsparti

Restområder

Sitteplasser

Planteplaner

Grønnsakhage

Og det kan igjen løses på mange måter enten ved en plantegning eller bare tips og råd på stedet.
Første skritt vil være å sende oss en e-post med noen bilder som viser problemstillingen.

Boligplanlegging
På større prosjekt har vi samarbeidspartnere som vi kan knytte oss til hvis ønskelig.
.

Boligplanlegging er et spennende felt. Vi har en økologisk tilnærming i vår planlegging som blir mer og mer viktig med endringer i klimaet og mer ekstrem vær. Det vil være viktig å planlegge slik at store vannmengder som kommer i en kort periode ikke blir noe problem ved å velge løsninger og planter som tåler dette.

Det vil være en rekke funksjoner som skal løses i ett boligområde, terrengbehandling, arealutnyttelse og helhetlig løsning av forslaget. Vi er vant til å jobbe tverrfaglig som er nødvendig i slike prosjekt. Våre verktøy er Timble Novapoint med 3D prosjektering av terreng, AutoCAD, Sketchup og andre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.