Om oss

Cecilie Kinstad ble uteksaminert landskapsarkitekt fra NMBU i 1996.  Hun jobber nå som høyskolelektor på bachelor linje for Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur på HVL.no og driver i tillegg firmaet Landskapsarkitekt MNLA Cecilie Kinstad.

Hun har jobbet med mange deler av faget landskapsarkitektur.

Prosjektering av offentlige anlegg; bla. barnehager, nærmiljøanlegg, turstier, utvidelse av kirkegårder, omsorgsboliger, torg, veg prosjektering i by, bygd.

Private anlegg; bla. privathager, boligområder, torg på garasjetak, næring og bolig, massetak.

I tillegg har hun tegnet reguleringsplaner, kommunedelplaner og laget saksframlegg for politisk behandling i reguleringssaker.

I en tre års periode jobbet hun i Trimble og var med å utvikle ett 3D terrengformingsverktøy i programmet Novapoint.

 

Design med nature

 hva menes med det?